Nieuwe sociale onderneming Groenperspectief van start

Weverling en de Haeghe Groep werken 25 jaar samen

Groenbedrijf Weverling en de Haeghe Groep werken dit jaar een kwart eeuw samen. Voor directeur Menno Weverling een mooie aanleiding om even bij stil te staan. Maar ook niet te lang, want de directeur van het groenbedrijf uit Monster is druk bezig met nieuwe plannen. Zo kwam hij onlangs met een nieuwe, sociale onderneming genaamd Groenperspectief.

Een nieuwe loot aan de aloude Weverling-stam. Zo kan de nieuwe, sociale onderneming Groenperspectief wel genoemd worden. Onlangs ging het bedrijf officieel van start, en inmiddels staat de eerste werknemer op de loonlijst. De nadruk ligt op het ontwikkelen van mensen. Bij het kersverse bedrijf krijgen werkzoekenden die een steuntje in de rug nodig hebben een echte kans zich te ontwikkelen in het groene vak. Zij worden actief bij het ontwikkelingsproces betrokken, intensief begeleid en vooral: een perspectief geboden. Vandaar de naam Groenperspectief.

Menno Weverling
Menno Weverling

Sociale onderneming

Om het nieuwe bedrijf ook echt een sociale onderneming te noemen, moest wel eerst een intensief traject doorlopen worden, legt directeur Menno Weverling uit. “We hebben het PSO behaald, wat staat voor: prestatieladder socialer ondernemen. Het is een objectief meetinstrument om te bepalen of een organisatie sociaal onderneemt. Hiervoor wordt je bedrijf via externe audits getoetst. Uiteindelijk scoorden we een goed percentage en behaalden het certificaat.” En er zijn afspraken gemaakt met partners. Groenperspectief gaat namelijk nauw samenwerken met de Haeghe Groep en het Werkgeversservicepunt. Beide organisaties zorgen immers voor de instroom van de doelgroep. Hieronder vallen onder meer werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen, VSO/Proleerlingen en mensen in de bijstand. “De Haeghe Groep en het WSP verrichten de screening, en wij leren de mensen de basisbeginselen van het werk. Voor sommigen betekent dat gewoon weer leren dat de wekker ‘s morgens afgaat.”

Proeftijd

De kandidaten doorlopen eerst een proefperiode van twee tot zes maanden. Gedurende die periode kunnen ze met behoud van uitkering meedraaien in het bedrijf. Ondertussen krijgen de mensen coaching, scholing en training. “Die proeftijd van een paar maanden is noodzakelijk om een beeld te krijgen van een kandidaat”, legt Weverling uit. En bevalt de kandidaat, dan ligt een duurzame arbeidsovereenkomst in het verschiet. Want dat is ook het uiteindelijke doel van het nieuwe bedrijf, namelijk perspectief bieden op een vaste betrekking.

Kwart eeuw

Groenperspectief is bepaald niet de eerste samenwerking tussen de Haeghe Groep en Weverling. Al een kwart eeuw trekken beide partijen gezamenlijk op. In de loop der jaren werkten misschien wel honderd mensen van de Haeghe Groep bij het groenbedrijf. Op dit moment zijn nog steeds zo’n tien mensen van de Haeghe Groep bij het bedrijf actief. “Van hen zijn er acht vast gedetacheerd”, legt Weverling uit. “Sommige komen hier al zeker tien jaar.”

Generaties

Het sociale ondernemen wordt bij Weverling ook al generaties lang doorgegeven. Dat begon al in 1939 toen de grootvader van de huidige directeur Menno Weverling van start ging. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. “Sociaal ondernemen zit in onze genen. Zowel mijn vader als grootvader hadden altijd oog voor degenen die een steuntje in de rug konden gebruiken”, aldus Weverling. Voor deze mensen biedt juist het groenbedrijf een perfecte werkomgeving. “Dat geldt voor iedereen die naar buiten kan, mag en wil. Je bent buiten en je hebt afwisselend werk. Of het nu gaat om schoffelen, harken of opruimen: het is leuk en nuttig, én grootschalig groenonderhoud bevat laagdrempelige werkzaamheden.”