Groenperspectief behaalt het PSO 30+ certificaat!

Groenperspectief behaalt het PSO 30+ certificaat!

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 30+ uitgereikt aan Groenperspectief


Op 9 oktober vond bij Groenperspectief de audit PSO 30+ plaats. De audit PSO 30+ is te behalen “als organisaties minimaal voldoen aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.“, aldus volgens de website van www.pso-nederland.nl.

Op deze zelfde website staat tevens beschreven wat dit artikel inhoudt. Kort gezegd komt het erop neer dat aanbestedende diensten, zoals gemeenten, ervoor kunnen kiezen de aanbestedingsprocedures voor te behouden aan “sociale” bedrijven die aan de voorwaarde van dit wetsartikel voldoen. 

Groenperspectief heeft, zoals deze wet wenst, de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermende arbeid. Daar hoort tevens bij dat ten minste 30% van de werknemers bestaat uit gehandicapte of kansarme werknemers.

Op de auditdag van 9 oktober is de auditor grondig door alle documenten en projecten gegaan om te kijken of wij voldoen aan het PSO 30+ keurmerk. Met inmiddels al zo’n 14 mensen onderhoudt Groenperspectief diverse projecten, buurten en wijken in Den Haag en Westland. De mens centraal en de buitenruimte ligt er goed bij. Een win-win situatie!

Onze manier van werken en daarmee ons bedrijf werd beloond voor de huidige aanpak: we hebben het certificaat PSO 30+ binnengesleept! Een mooi gegeven!
Extra leuk was de opmerking van Yuri Starrenburg: “hiermee behoor je tot de koplopers!”.

Wij zijn trots dit certificaat binnen te hebben en willen graag een koploper blijven. Daarom gaan wij door op de ingeslagen weg en weten wij weer dat sociaal ondernemen in ons bloed zit!