Een overzicht van onze diensten

Wat kunnen we voor u betekenen?

Groenonderhoud

Groenonderhoud

 • Onkruidvrij maken borders en plantvakken
 • Maaien langs randen en gevels
 • Regulier snoeiwerk
 •  Zwerfvuil verwijderen
Hagen Scheren

Onderhoud hagen

 •  Knippen en scheren van hagen
 •  Onderhoud haagvoet (onkruidvrij houden en wilde scheuten verwijderen)
 •  Blad en vuil verwijderen (ophopingen)
Onkruidbeheer

Schoonhouden bestrating

 • Onkruidbeheer op halfverhardingen
 • Onkruidbeheer op verhardingen
 •  Blad verwijderen
 •  Zwerfvuil verwijderen
 •  Prullenbakken legen
Maaiwerk en Gazononderhoud

Maaiwerk en gazononderhoud

 • Maaien van gazons met een loopmachine
 • Maaien van kleine bermen en taluds (bosmaaier)
 •  Maaiwerk (wild gras en onkruid) langs gevels en obstakels
 •  Kanten steken en snijden
Slootkantbeheer

Onderhoud sloten en bermen

 •  Slootkantbeheer
 •  Kroos verwijderen
 •  Ruw gras maaien
 •  Plastic verwijderen
Grond- en Beplantingswerk

Grond- & beplantingswerk

 • Leveren en aanbrengen nieuwe planten en heesters
 • Handmatig grond- en kruiwerk
 •  Nazorg / Watergeven

Onze diensten

Het is belangrijk dat groenonderhoud van de (semi-)publieke ruimte goed wordt uitgevoerd. Het is immers de publieke ruimte, zichtbaar voor en gebruikt door iedereen. Groenperspectief is gericht op optimale verzorging met professionele kwaliteit.

Basiswerkzaamheden

Regulier onderhoud, hagen scheren en snoeiwerk zijn de basis. Groenperspectief heeft hier de mensen voor die de juiste vaardigheden en kennis beschikken. Deze mensen worden altijd aangestuurd door leidinggevenden die de kwaliteit en voortgang waarborgen.

Onkruidbeheer en maaiwerk

Onkruidbeheer en maaiwerk zijn ook diensten van Groenperspectief. Dit heeft vaak betrekking op het algemene beeld van een verzorgde openbare ruimte. Minder papier en troep op straat en in de borders is belangrijk voor de leefomgeving. Een strak gazon of weinig onkruid geeft eveneens een prettiger beeld. De mensen van Groenperspectief kunnen dit goed verzorgen.

Op maat

De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg. Het administratieve proces, periodieke oplevering en overleg- of evaluatiemomenten kunnen op maat aangeboden worden, naar de wensen van de opdrachtgever.

Carl Egbers

‘Ik heb veel plezier in het begeleiden van de mensen in ons bedrijf. Je ziet ze groeien, in werkhouding, dagritme en ontwikkeling. Ze komen van ver, maar Groenperspectief geeft ze het vertrouwen om te groeien. Het is mooi om te zien dat ze al snel met plezier naar werk komen.’
Carl Egbers – Meewerkend voorman Groenperspectief